Yamaha F 2,5 BMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Pinne, Handstarter, Gewicht ca.17/18 kg.  

Listenpreis 1.060,00 €  Angebotspreis 899,00 €


Yamaha F 4 BMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Pinne, Handstarter, Gewicht ca.27/88 kg.  

Listenpreis 1.380,00 €  Angebotspreis 1.179,00 €


Yamaha F 5 AMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Pinne, Handstarter, Gewicht ca.27/88 kg.  

Listenpreis 1.650,00 €  Angebotspreis 1.409,00 €


Yamaha F 6 BMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Pinne, Handstarter, Gewicht ca.27/88 kg.  

Listenpreis 1.890,00 €  Angebotspreis 1.609,00 €


Yamaha F 8 FMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Pinne, Handstarter, Gewicht ca.40/41 kg.  

Listenpreis 2.955,00 €  Angebotspreis 2.510,00 €


Yamaha F 9,9 JMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Pinne, Handstarter, Gewicht ca.40/41 kg.  

Listenpreis 3.260,00 €  Angebotspreis 2.779,00 €

 

Yamaha F 9,9 JE S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

                                                                                                                                                                                      oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                        Fernschaltung, E-Start, Gewicht ca.42/43 kg.  

 

                                                                                        Listenpreis 4.155,00 €  Angebotspreis 3.529,00 €


Yamaha F 15 CMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Pinne, Handstarter, Gewicht ca.51/53 kg.  

Listenpreis 3.655,00 €  Angebotspreis 3.110,00 €

 

Yamaha F 15 CE S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

                                                                                                                                                                                      oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                        Fernschaltung, E-Start, Gewicht ca.52/53 kg.  

 

 

                                                                                        Listenpreis 4.295,00 €  Angebotspreis 3.650,00 €

 

                                                                                        Yamaha F 15 CEP S/L 

                                                                                        Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

                                                                                                                                                                                                                                                                                oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                        Fernschalt., E-Start, PowerTrim, Gewicht ca.58/60kg.  

 

 

                                                                                        Listenpreis 4.620,00 €  Angebotspreis 3.929,00 €

 


Yamaha F 20 GMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Handstart, Pinne, Gewicht ca. 57/59 kg

Listenpreis 4.250,00 € Angebotspreis 3.619,00 €   

 

Yamaha F 20 GWH S/L

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm)                            oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                        Pinne, Hand- + E-Start, Gewicht ca. 60/62 kg.  

 

                                                                                        Listenpreis 4.535,00 €  Angebotspreis 3.859,00 €

 

                                                                                       Yamaha F 20 GE S/L 

                                                                                       Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

                                                                                       oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                       Fernschaltung, E-Start, Gewicht ca. 56/58 kg

 

                                                                                       Listenpreis 4.545,00 € Angebotspreis 3.869,00 € 

 

                                                                                      Yamaha F 20 GEP S/L 

                                                                                      Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

                                                                                      oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                      Fernschalt., E-Start, PowerTrim, Gewicht ca. 57/59 kg

 

                                                                                      Listenpreis 4.900,00 € Angebotspreis 4.169,00 € 


Yamaha F 25 GMH S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Handstart, Pinne, Gewicht ca. 57/59 kg

Listenpreis 5.165,00 € Angebotspreis 4.390,00 €   

 

Yamaha F 25 GWH S/L

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm)                          oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                        Pinne, Hand- + E-Start, Gewicht ca. 60/62 kg.  

 

                                                                                        Listenpreis 5.585,00 €  Angebotspreis 4.749,00 €

 

                                                                                       Yamaha F 25 GE S/L 

                                                                                       Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

                                                                                       oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                       Fernschaltung, E-Start, Gewicht ca. 56/58 kg

 

                                                                                       Listenpreis 5.645,00 € Angebotspreis 4.799,00 € 

 

                                                                                      Yamaha F 25 GET S/L 

                                                                                      Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

                                                                                      oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

                                                                                      Fernschalt., E-Start, E-Trim, Gewicht ca. 62/64 kg

 

                                                                                      Listenpreis 6.245,00 € Angebotspreis 5.309,00 € 


Yamaha F 30 BET S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Fernschalt., E-Start, E-Trim, Gewicht ca. 94/98 kg

 

Listenpreis 6.495,00 € Angebotspreis 5.529,00 € 


Yamaha F 40 FET S/L 

Kurzschaft (Spiegelhöhe 381 mm),

oder Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Fernschalt., E-Start, E-Trim, Gewicht ca. 94/98 kg

 

Listenpreis 7.670,00 € Angebotspreis 6.519,00 € 


Yamaha F 50 HETL 

Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Fernschalt., E-Start, E-Trim, Gewicht ca. 114 kg

 

Listenpreis 8.600,00 € Angebotspreis 7.319,00 € 


Yamaha F 60 FETL 

Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Fernschalt., E-Start, E-Trim, Gewicht ca. 114 kg

 

Listenpreis 9.805,00 € Angebotspreis 8.339,00 € 


Yamaha F 70 AETL 

Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Fernschalt., E-Start, E-Trim, Gewicht ca. 119 kg

 

Listenpreis 11.705,00 € Angebotspreis 9.949,00 € 


Yamaha F 100 L/B 

Langschaft (Spiegelhöhe 508 mm) 

Fernschalt., E-Start, E-Trim, Gewicht ca. 162 kg

 

Listenpreis 14.255,00 € Angebotspreis 12.119,00 €